Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ bảy - 18/09/2021 11:49 204 0
Ngày 1/9, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BNTMT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng với các chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia đóng góp, sự đồng thuận của toàn xã hội về các nội dung sửa đổi toàn diện, căn bản của Luật Đất đai. Đồng thời, tạo sự liên kết giữa cộng đồng và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật đất đai nói riêng và chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đối tượng truyền thông gồm: Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, người có ảnh hưởng trong xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế.... Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách, pháp luật về đất đai.

Nội dung truyền thông của Kế hoạch tập trung vào tuyên truyền kết quả tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013; các mâu thuẫn chồng chéo giữa các Luật khác với Luật Đất đai; 

Các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai với các chuyên đề như: Chuyên đề 1: Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chuyên đề 2: Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai; Chuyên đề 3: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển thị trường quyền sử dụng đất minh bạch, hiệu quả; Chuyên đề 4: Nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, cải tạo, nâng cao chất lượng đất đai; Chuyên đề 5: Kiện toàn, xây dựng đồng bộ, thống nhất hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyên đề 6: Hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế; Chuyên đề 7: Hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quan hệ đất đai; Chuyên đề 8: Chính sách về kinh tế đất đai; giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.; Chuyên đề 9: Hoàn thiện chính sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; Chuyên đề 10: Hoàn thiện quy định về chế độ sử dụng các loại đất; Chuyên đề 11: Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Tại Kế hoạch cũng đề ra những phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn với các hoạt động cụ thể.

Giai đoạn 1 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021): Truyền thông, phối hợp cung cấp thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và 08 năm triển khai Luật Đất đai; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai pháp luật về quản lý đất đai;  Truyền thông về các định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Giai đoạn 2 (từ tháng 01 năm 2022 đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua): Tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông…về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai; Truyền thông quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); truyền thông quá trình tham vấn, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng để hoàn thiện dự thảo luật trình lấy ý kiến Quốc hội.; chính sách, tạo sự đồng thuận của xã hội về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai;  chuyên đề chuyên sâu về những nội dung sửa đổi của Luật Đất đai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử, trang mạng xã hội (fanpage, youtube, lotus, zalo)….;  Phổ biến, quán triệt các nội dung sửa đổi của Luật Đất đai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng trên cả nước.

Giai đoạn 3: từ thời điểm Luật được thông qua đến tháng 12 năm 2023 (trước khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực),  Tổ chức các hoạt động truyền thông, hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin và lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia, luật gia, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông…; Truyền thông tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân và cộng đồng xã hội đối với Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thông qua (trước khi Luật có hiệu lực).

Về tổ chức thực hiện, Bộ giao Tổng cục Quản lý đất đai, các nhóm thực hiện tổng kết thi hành Luật  (theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm tổng hợp nội dung, tài liệu và cung cấp tới các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị có liên quan về các nội dung đã được phân công phụ trách
Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ trong kế hoạch này; báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện theo định kỳ.

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Báo Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Nguồn: Monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây