Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Thứ ba - 05/01/2021 20:47 724 0
Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn; tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ (Bà Tôn Tích Lan Giao - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ), Cục Đăng ký đất đai (Ông Phạm Trung Kiên - Phó Cục trưởng), Văn phòng Tổng cục. Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện cùng tham dự Hội nghị.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn; tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ (Bà Tôn Tích Lan Giao - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ), Cục Đăng ký đất đai (Ông Phạm Trung Kiên - Phó Cục trưởng), Văn phòng Tổng cục. Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện cùng tham dự Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn chia sẻ, năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có nhiều biến động, thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự; gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; sự phối hợp của các đơn vị trong Tổng cục; sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Viện; sự nhiệt huyết, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cơ cấu tổ chức, nhân sự dần được ổn định. 
Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Phó Viện trưởng Lê Gia Chinh trình bày Báo cáo tổng kết
 
Thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Phó Viện trưởng Lê Gia Chinh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai. Báo cáo đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai trong năm 2020 bao gồm công tác quản lý, điều hành; công tác kế hoạch - tài chính; công tác tổ chức - hành chính, quản lý cơ sở vật chất; thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ; thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn; hoạt động tư vấn, dịch vụ; hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công.
Điểm nhấn trong công tác năm 2020 của Viện Nghiên cứu và Quản lý Đất đai hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; khai thác được các công trình, dự án trong hoạt động tư vấn, dịch vụ. Đặc biệt, trong năm 2020 Viện đã tổ chức thành công đợt tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện đảm bảo đúng quy định, góp phần từng bước ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự của Viện.
Năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được giao quản lý 05 đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ (trong đó, có 02 đề tài mở mới năm 2017 và 02 đề tài mở mới năm 2018). Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ theo thuyết minh và hợp đồng được phê duyệt.
Đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai đã tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ 05 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 đã được Tổng cục phê duyệt từ đầu năm, đến nay đang trình được Tổng cục đánh giá nghiệm thu sản phẩm theo quy định. Các nhiệm vụ thường xuyên gồm:
- Nhiệm vụ 1: Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
- Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch, quản lý và thông tin, hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
- Nhiệm vụ 3: Đánh giá thực trạng thực hiện giá đất cụ thể trong việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới.
- Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển ngành quản lý đất đai trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
- Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật của ngành quản lý đất đai giai đoạn 2020-2025.
Năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý Đất đai đã giành được nhiều thành tích trong công tác, trong đó Viện đề nghị cấp trên ghi nhận, tặng thưởng các danh hiệu thi đua - khen thưởng, như: 05 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 02 tập thể được đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tặng Giấy khen; 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp bộ; 01 tập thể được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen; 07 viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 07 viên chức, người lao động được đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tặng Giấy khen; 01 viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành; 01 viên chức được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.
Ngoài ra trong năm 2020, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 08/12/2020 Thủ tướng Chính phủ).
Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ đã đạt được năm 2020 Viện vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, hạn chế, như: cơ cấu tổ chức chưa được kiện toàn đầy đủ; hoạt động khoa học - công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, chưa tương xứng với vai trò của một đơn vị đầu tàu của ngành trong hoạt động khoa học - công nghệ; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án còn nhiều khó khăn; thu nhập của một bộ phận viên chức, người lao động còn hạn chế.
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể như:
- Tiếp tục kiện toàn, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự các đơn vị trong Viện.
- Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án khoa học - công nghệ đang thực hiện; nghiên cứu và đề xuất các đề tài khoa học công nghệ mở mới cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021, trong đó có nhiệm vụ đặt hàng của Lãnh đạo Tổng cục;
- Tăng cường khai thác và tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án, trong đó kể cả các công trình, dự án chính trị được giao, cả công trình, dự án tư vấn giúp các địa phương về quản lý sử dụng đất.
 
 
   
 
Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn biểu dương và đánh giá cao các thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2020, Phó Tổng Cục trưởng cũng lưu ý một số nội dung Viện cần tập trung triển khai có hiệu quả hơn nữa trong năm tới như cần chủ động nâng cao chất lượng công tác công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ.
 

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Tôn Tích Lan Giao phát biểu tại hội nghị
 

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai Phạm Trung Kiên phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 đạt kết quả cao. Năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt từ nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện các công trình dự án đến các lĩnh vực hoạt động khác nhằm phát triển, nâng cao vị thế của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tương xứng với vai trò của một đơn vị đầu tàu của ngành trong hoạt động khoa học - công nghệ, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của toàn thể viên chức, người lao động trong Viện./.
Minh Đức
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây