Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Thứ sáu - 15/10/2021 04:08 278 0
Ngày 08/10/2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam”.
Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 08/10/2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai - Chủ tịch Hội đồng

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ về lĩnh vực Quản lý đất đai giai đoạn 2016 - 2020, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộNghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam, mã số TNMT.2018.01.08, do thạc sỹ Đàm Thị Mai Oanh làm chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là Tổ chức chủ trì thực hiện.
Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Tùng Phương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và TS. Nguyễn Thị Khuy, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường là uỷ viên phản biện và các ủy viên Hội đồng gồm: ThS. Lê Văn Bình, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất; TS. Nguyễn Tiến Cường, CN. Trần Thị Minh Hương và CN. Lâm Thị Nguyên Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.

Tham dự họp Hội đồng, ngoài các thành viên Hội đồng còn có đại diện các đơn vị như: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất - Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện các đơn vị của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai cùng các thành viên trong Nhóm nghiên cứu đề tài.

 ThS. Đàm Thị Mai Oanh – Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

Chủ nhiệm đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả các nội dung nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành nội dung nghiên cứu, đáp ứng được tiến độ và mục tiêu của đề tài.
Mục tiêu của đề tài: làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp và Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp.
Nội dung nghiên cứu chính của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp; Nghiên cứu cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp; Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp; Đề xuất khung pháp lý cho mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận có liên quan đến mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp (trong đó có làm rõ một số khái niệm có liên quan; vai trò, ý nghĩa, đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu, những yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa Nhà nước và mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp); tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; kinh nghiệm của nước ngoài có liên quan đến mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp…); làm rõ cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp (Khái quát về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ phát triển đất; Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp có liên quan đến mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp đồng thời đã đề xuất mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp (Đề xuất hình thức và tổ chức, bộ máy; cơ chế hoạt động; khung pháp lý và giải pháp cho cho mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp).
Đề tài đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật đất đai, như: cơ chế cho thuê quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất…; đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động của Tổ chức Phát triển quỹ đất; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Tổ chức Phát triển quỹ đất. Trong đó có làm rõ nội dung hình thành Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp trực thuộc Tổ chức Tổ chức Phát triển quỹ đất; đề xuất các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp. Đề tài cũng xây dựng dự thảo khung pháp lý cho mô hình Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ đề tài, các thành viên Hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trả lời các câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng đã nghe các báo cáo phản biện, nhận xét của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự họp.

TS. Nguyễn Thị Tùng Phương - Uỷ viên phản biện trình bày báo cáo phản biện

TS. Nguyễn Thị Khuy - Uỷ viên phản biện trình bày báo cáo phản biện

Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại kết quả thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Hội đồng thảo luận thống nhất những nội dung cần sửa chữa, bổ sung trong báo cáo tổng hợp, các sản phẩm của đề tài và đề nghị chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm theo đúng quy định. Đề tài được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại Đạt và thống nhất đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm trình nghiệm thu cấp Bộ theo quy định./.

Minh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây