Chào mừng ngày KHCN 18/5
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đất đai: Quyết định kịp thời, hợp lòng dân

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đất đai: Quyết định kịp thời, hợp lòng dân

Việc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII thảo luận về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai được các chuyên gia đánh giá là “dấu mốc lịch sử và mang tầm chiến lược, một quyết định kịp thời, hợp lòng dân”.
Chào mừng ngày KHCN 18/5

Tin hoạt động

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

 •   05/05/2022 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng.
Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

 •   13/04/2022 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Chiều 12/4, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI (Nghị quyết số 19) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Hội thảo lấy ý kiến cho nội dung đề xuất đóng góp của đề tài phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2013

Hội thảo lấy ý kiến cho nội dung đề xuất đóng góp của đề tài phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2013

 •   04/04/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2022, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nội dung đề xuất của các đề tài do Viện chủ trì thực hiện phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2013
Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Giải pháp hoàn thiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Giải pháp hoàn thiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 •   15/03/2022 12:54:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Giải pháp hoàn thiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Đâu là trường hợp "thật cần thiết" phải thu hồi đất?

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Đâu là trường hợp "thật cần thiết" phải thu hồi đất?

 •   15/03/2022 12:51:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Luật Đất đai năm 2013, tuy có quy định các trường hợp thu hồi đất nhưng chưa làm rõ được giới hạn “thật cần thiết” đã chỉ ra trong Hiến pháp, nhằm bảo đảm minh bạch, trong khi phạm vi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng còn rộng và chưa rõ ràng; chưa có quy định mang tính tiêu chí đối với các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư những vấn đề đặt ra

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW: Cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư những vấn đề đặt ra

 •   15/03/2022 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chính sách, pháp luật đất đai nói chung, cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng từng bước được hoàn thiện đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. 
Thư Chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Thư Chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

 •   03/02/2022 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Thư Chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

 •   16/01/2022 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến)
Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực

Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực

 •   11/01/2022 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022, hàng loạt các quy định mới liên quan đến đất đai vừa bắt đầu có hiệu lực. Những quy định này sẽ tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản.
Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam

Đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam

 •   22/12/2021 02:48:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Ngân hàng Quỹ đất nông nghiệp là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích, trực thuộc Tổ chức Phát triển quỹ đất. NHQĐNN đóng vai trò trung gian giữa chủ sử dụng đất và Nhà đầu tư để thực hiện các giao dịch về đất nông nghiệp. Ngân hàng có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất nông nghiệp; nhận thuê, cho thuê; là trung gian thực hiện các giao dịch khác về đất nông nghiệp (chuyển nhượng và nhận góp vốn bằng QSDĐ nông nghiệp; thuê đất công ích của UBND xã; chuyển đổi QSDĐ).
Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

 •   15/11/2021 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam”
Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

 •   15/10/2021 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/10/2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình ngân hàng quỹ đất nông nghiệp tại Việt Nam”.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ TN&MT nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ TN&MT nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai

 •   03/10/2021 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
(TN&MT) - Nhân dịp 76 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 03/10/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có Thư chúc mừng gửi tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất.
Ngày truyền thông ngành Quản lý đất đai (3/10): Hơn ba phần tư thế kỷ đưa đất đai thành nguồn lực phát triển

Ngày truyền thông ngành Quản lý đất đai (3/10): Hơn ba phần tư thế kỷ đưa đất đai thành nguồn lực phát triển

 •   03/10/2021 01:56:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành Quản lý đất đai trong hơn 3/4 thế kỷ đã qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, ngành đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước

 •   26/09/2021 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
(TN&MT) - Tại cuộc họp về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung vai trò của đất đai đối với sự phát triển bền vững của đất nước, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như từng địa phương, hài hòa lợi ích của các bên.
ban hanh ke hoach chi tiet xay dung du an luat dat dai (sua doi)

Ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   18/09/2021 11:52:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/9/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

 •   18/09/2021 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 1/9, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BNTMT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

 •   04/07/2021 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Viện. Chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn

Các tin khác

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây