Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hoạt động KH&HTQT

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 •   31/01/2021 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam”
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

 •   26/01/2021 02:05:00 AM
 •   Đã xem: 687
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác năm, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai. Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn là Chủ tịch Hội đồng
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia

 •   16/12/2020 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 14/12/2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam”
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ

 •   30/10/2020 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2020, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với công trình thủy điện”, mã số TNMT.2017.01.04, do ThS. Lê Gia Chinh Phó Viện trưởng làm Chủ nhiệm.
Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hợp lý đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển vào mục đích phi nông nghiệp

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hợp lý đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển vào mục đích phi nông nghiệp

 •   18/10/2020 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2020, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức Hội thảo khoa học góp ý báo cáo tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hợp lý đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển vào mục đích phi nông nghiệp”, mã số TNMT.2017.01.05.
Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với công trình thủy điện

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với công trình thủy điện

 •   19/10/2020 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2020, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với công trình thủy điện", Mã số TNMT.2017.01.04
Untitled

Hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

 •   04/10/2020 12:17:00 PM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được quy định theo Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ Số A-785 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp (Đăng ký lần thứ 3) ngày 29 tháng 7 năm 2020. Cụ thể :
- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghiên cứu phát triển nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai; Nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực đất đai; Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai.
- Triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai.
- Dịch vụ KH&CN: Phân tích mẫu đất; Điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa, ô nhiễm đất; Phân hạng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; Giám sát, kiểm tra nghiệm thu và thẩm định công trình liên quan đến đất đai; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xác định giá đất.
- Thông tin, tư vấn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.
Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây