Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Thứ năm - 05/11/2020 03:48 333 0
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM KHUYẾN KHÍCH    PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Mã số: TNMT.2016.01.06
(Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
1. Mục tiêu:
- Làm rõ thực trạng về quản lý, sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại;
- Đề xuất hoàn thiện quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Luật Đất đai 2013.
2. Nội dung
- Nghiên cứu tổng quan về trang trại, phát triển kinh tế trang trại và các chính sách pháp luật có liên quan);
- Đánh giá thực trạng về chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phát triển kinh tế trang trại;
- Đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đất trang trại và các loại đất được chuyển đổi mục đích sử dụng cho phát triển kinh tế trang trại.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các loại đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối; đất do Nhà nước cho thuê; đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; đất do hộ gia đình, cá nhân góp.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống
- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin
- Phương pháp điều tra xã hội học
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
- Phương pháp chuyên gia
- Phương pháp tổng hợp, phân tích
5. Kết quả đạt được:
Đề tài đã đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm các nội dung:
          - Về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển KTTT: Đề xuất bổ sung các quy định về việc thực hiện kết hợp đồng bộ nhiều thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất; bổ sung quy định về thời điểm đăng ký biến động khi thực hiện thủ tục chuyển Qsử dụng đất kết hợp với chuyển mục đích sử dụng đất; bổ sung quy định về kết quả thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bổ sung quy định cho phép tất cả các đối tượng đều được phép thực hiện đồng thời các thủ tục tách thửa đất, nhận chuyển quyền và mục đích sử dụng đất.
          - Về quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phát triển KTTT: Đề xuất bổ sung quy định việc lập quy hoạch sử dụng đất có sự linh hoạt về mục đích sử dụng đối với một khu vực đất; Bổ sung quy định về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải xác định tất cả các khu vực, diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm cả các trường hợp không phải xin phép và các trường hợp chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; bổ sung quy định lấy ý kiến của nhân dân đối với dự án sử dụng đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất.
          - Về hạn mức giao, cho thuê đất: Đề xuất bổ sung quy định về hạn mức giao đất không thu tiền đối với trường hợp giao đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất được giao không thu tiền sử dụng đất có hạn mức giao đất cao sang loại đất có hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất có hạn mức giao đất thấp hơn.
          - Về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm khuyến khích phát triển KTTT: Đề xuất bổ sung quy định hướng dẫn về chuyển mục đích sử dụng đất và điều kiện để được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phát triển KTTT.
- Về thủ tục ĐKBĐQ sử dụng đất và cấp GCN nhằm khuyến khích phát triển KTTT: Đề xuất bổ sung quy định trình tự, thủ tục đăng ký biến động; bổ sung quy định về lập và cung cấp  hồ sơ đất đai đối với TT; bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng đất có thời hạn không phải đăng ký biến động.
- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển KTTT: Đề xuất bổ sung quy định về trình tự, thủ tục  đăng ký, cấp GCN đối với QBM.
Đề tài đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai nhằm phát triển KTTT. Bao gồm: Giải pháp về nâng cao nhận thức; giải pháp về tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp; giải pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với phát triển KTTT; giải pháp về đo đạc, ĐKĐĐ, cấp GCN đối với phát triển KTTT; giải pháp về tổ chức thực hiện đối với phát triển KTTT.
- Đề tài xây dựng được dự thảo nội dung hoàn thiện quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển KTTT. Trong đó tập trung vào các nội dung về: Thực hiện đồng bộ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho phát triển KTTT với các thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; chuyển quyền, đăng ký biến động Qsử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất có thời hạn không phải đăng ký biến động; quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phát triển KTTT; về hạn mức giao đất, cho thuê đất; điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm khuyến khích phát triển KTTT; lập và cung cấp HSĐĐ đối với TT; về QBM của người sử dụng đất sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển KTTT
6. Thời gian thực hiện: 38 tháng (từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2019)
7. Kết quả nghiệm thu: Đạt
8. Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
9. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Hà

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây