Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở

Thứ năm - 12/11/2020 04:57 561 0
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU
ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở

Mã số: TNMT.2016.01.04

(Kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 6 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Mục tiêu:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xác định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;
- Đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện tập quán của các địa phương trong cả nước.
2. Nội dung
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;
- Nghiên cứu thực trạng việc tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;
- Nghiên cứu đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;
- Dự thảo nội dung hướng dẫn xây dựng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Cụ thể tại các khu vực như sau:
- Khu vực đô thị đặc biệt  gồm  thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh
- Khu vực các loại đô thị I, II, III, IV, V.
- Khu vực nông thôn: được chia theo hai khu vực nông thôn đồng bằng và nông thôn miền núi.
b. Phạm vi nghiên cứu
- Các quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.
- Thực tế thực hiện các quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại địa bàn nghiên cứu.
Địa bàn nghiên cứu: Đề tài chọn các tỉnh đại diện cho các vùng trong cả nước để tiến hành điều tra khảo sát trong đó thể hiện đầy đủ các yếu tố đại diện cho các khu vực và các vùng miền như khu vực đô thị bao gồm đô thị đặc biệt, các loại đô thị I, II, III, IV V; khu vực nông thôn bao gồm nông thôn đồng bằng và nông thôn miền núi, cụ thể các tỉnh được lựa chọn để điều tra gồm tỉnh Yên Bái, thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Gia Lai, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang. Tuy nhiên, việc tách thửa đối với đất ở là vấn đề phức tạp và khá cấp bách đối với khu vực đô thị đặc biệt và đô thị loại I. II, III, IV. V.  Vì vậy đề tài lựa chọn điều tra khảo sát ở 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng kinh tế đáp ứng yêu cầu của việc nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp tiếp cận hệ thống
- Phương pháp điều tra thu thập thông tin
- Phương pháp tổng hợp, phân tích
- Phương pháp chuyên gia
5. Kết quả đạt được:
Trên cơ sở mục tiêu đề tài đã nghiên cứu và đạt được các kết quả gồm:
- Nghiên cứu được tổng quan về tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, trong đó đưa ra được các khái niệm về tách thửa, đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; các quy định của pháp luật đất đai có liên quan đến  tách thửa và quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở;
Ngoài ra trong phần này cũng phân tích và đưa ra các yêu cầu của công tác quản lý đất đai đến việc xác định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất, phân tích được ảnh hưởng của những yếu tố tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng, yếu tố quy hoạch, yếu tố định mức sử dụng đất, yếu tố giá trị thửa đất, các đặc tính vùng miền đến quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Đặc biệt là kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số nước về việc tách thửa đối với đất ở.
- Trên cơ sở kết quả điều tra tại 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng kinh tế trên cả nước đề tài đã đánh giá thực trạng việc tách thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo các khu vực đô thị và nông thôn, từ đó rút ra được những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện tách thửa và những bất cập khi quy định diện tích tối thiểu làm cơ sở để đề xuất các tiêu chí.
- Từ kết quả nghiên cứu tổng quan và đánh giá thực trạng đề tài đã đưa ra quan điểm và nguyên tắc khi đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, trong đó đã đề xuất được 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu cụ thể theo  từng khu vực đô thị và nông thôn.
6. Thời gian thực hiện: 38 tháng (từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2019)
7. Kết quả nghiệm thu: Đạt
8. Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
9. Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây